GIS Service provider for Spatial Data Development of PDAM Kab.Bantaeng, Sidrap, Pinrang & UPTD PAL Makassar. (USAID-IUWASH) 1 – 4 Juli 2013 di Hotel Horizon Makassar.

Pelatihan Quantum GISGIS Service provider for Spatial Data Development of PDAM Kab.Bantaeng, Sidrap, Pinrang & UPTD PAL Makassar. (USAID-IUWASH)   1 - 4 Juli 2013 di Hotel Horizon Makassar.

Advertisements